เพราะการพัฒนาตนเองสำคัญยิ่ง

ผมจึงต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเสมอ
รบกวนเขียนความประทับใจและสิ่งที่ผมควรปรับปรุงด้านล่าง
ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของผมนะครับ : — )